Dania obok Polski i 4 innych krajów z poza strefy euro, przystąpiła do Paktu Euro Plus.

Willy.

Podczas ubiegłotygodniowego szczytu Rady Unii Europejskiej Polska przystąpiła do Paktu Euro Plus, który zakłada zbliżanie narodowych, makroekonomicznych polityk państw członkowskich zwłaszcza w takich dziedzinach jak konkurencyjność, innowacyjność, zatrudnienie, stabilność finansów publicznych i koordynacja podatkowa.

 

Oprócz Polski do Paktu Euro Plus zdecydowało się przystąpić pięć innych krajów spoza strefy euro: Dania, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

UWAGA !!! OSZUŚCI na dworcach autobusowych

Willy.

W okresie przedświątecznym uaktywniają się oszuści. Dotarły do nas w ostatnich dniach wiadomości o oszustach żerujących na uczciwości osób wracających z zarobku do Polski.

Mechanizm oszustwa jest prosty. Oszust pojawia się znikąd wśród osób oczekujących na autobus do Polski i nagle zauważa że "zniknęły mu pieniędze". Po czym "roztrzęsiony" szuka swoich pieniędzy, prosząc innych podróżnych o pokazanie pieniędzy, gdyż jego są bardzo charakterystyczne "poplamione kawą" więc na pewno je pozna. Po czym podmienia niezauważenie pieniądze na nic nie warte papiery. Oczywiście oszust znika tak samo jak się pojawił ...

Prosimy więc o zachowanie szczególnej ostrożności i w ŻADNYM WYPADKU nie pokazywanie pieniędzy lub też miejsca ich przechowania nieznajomym!!

Życzymy wszystkim powracającym na święta do POLSKI spokojnej i bezpiecznej podróży.

I pamiętajcie, oszuści żerują na dobrej woli i uczciwości !!

 

Zapraszamy do dyskusji na forum: http://www.poloniainfo.dk/forum?topic=1000998

Od 1 października Dania zaostrza przepisy drogowe

Willy.

 

Kary za łamanie ograniczeń prędkości zostały zaostrzone od pierwszego Października. Oznacza to, że stracenie prawa jazdy jest teraz znacznie łatwiejsze.

Nowe przepisy mówią, że jeżeli prędkość pojazdu wynosi ponad 100km/h i prędkość została przekroczona o ponad 100% prawo jazdy zostanie zatrzymane bezwarunkowo.

Znaczy to że jeżeli np. na odcinku drogi na którym są przeprowadzane roboty drogowe jest ograniczenie do 50km/h a kierowca porusza się z prędkością ponad 100km/h, prawo jazdy zostanie zatrzymane bezwarunkowo.

Polacy na duńskim garnuszku

Rybka.

Liczba ludzi pochodzących z Europy Wschodniej którzy pobierają zasiłki (dagpenge) i pomoc socjalną (kontanthjælp) znacznie wzrasta. Minister jest zaniepokojony.

Znacznie zwiększa się liczba przydzielanych zasiłków dla Rumunów, Litwinów oraz Polaków.

Są to dane pozyskane dla Morgenavisen Julland-Posten przez Duński Urząd Statystyczny (Dnamarks Statistik) z badań nad pomocą socjalną i zasiłkami otrzymywanymi przez obywateli nowych krajów Unii Europejskiej oraz z Europy Wschodniej.

W ciągu 2 lat liczba osób z europy wschodniej pobierających zasiłki wzrosła siedmiokrotnie (w 2009r 575), natomiast liczba osób otrzymujących pomoc socjalną wzrosła 16-krotnie do 1243.

 

Pomoc socjalna po 10 tygodniach

W Danii pomoc socjalną można uzyskać już po przepracowaniu 10 tygodni, natomiast aby dostać zasiłek, trzeba przez rok pracować, oraz być członkiem A-Kasse.

"Jest to niepokojący wzrost." mówi Inger Støjbjerg (V) minister zatrudnienia, która chce przeprowadzić dochodzenie w sprawie ewentualnych zaniedbań lub oszustw przyczyniających się do wzrostu tej liczby.

"Równocześnie pragnę zwrócić uwagę komunom, że ludzie zanim otrzymają zasiłki powinni otrzymać fachową poradę i pomoc w poszukiwaniu pracy."

 

DF: Pomoc socjalna sięgnęła zenitu

Dansk Folkepartii (DF) nie ma nic przeciwko wypłacaniu zasiłków dla członków A-kasse pochodzących z zagranicy. Partia uważa również że duńscy podatnicy nie powinni płacić za pomoc socjalną dla bezrobotnych polaków.

"To powoduje opróżnienie Duńskich kas. Jest niedopuszczalne abyśmy byli biurem socjalnym dla całej europy." - mówi przewodniczący ds. rynku pracy Bent Bøgsted.

 

S: Mają takie same prawa

"Jest to odzwierciedleniem dużego wzrostu bezrobocia w Danii. Ludzie którzy osiedlili się tutaj, płacili podatki i składki na związki zawodowe i A-kasse a obecnie są bezrobotni, powinni mieć te same prawa co Duńczycy." - mówi przewodniczący ds. rynku pracy Torben Hansen (S)

"Prawo obywateli Unii Europejskiej do pomocy finansowej, jest częścią zasad dotyczących swobodnego przepływu siły roboczej." - wyjaśnia Marlene Wind - profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego.  "Nie ma absolutnie możliwości, aby duńscy politycy mogli to zmienić."

 

Tłumaczenie własne.

 

Źródło:  http://jp.dk/indland/article2166516.ece

 

Koniec ograniczeń na duńskim rynku pracy dla mieszkańców Europy Wschodniej .

mala z Aarhus.

handskerEstonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy Słowacja, Węgry, Słowenia zostały członkami Unii Europejskiej w 2004r. Teoretycznie obywatele tych krajów mogli bez ograniczen korzystać z prawa do swobodnego przepływ osób, towarów, usług i kapitału na ternie Wspólnoty.

Jednak jak i inne kraje Dania wybrała czasowe ograniczenia w dostępstwie do duńskiego rynku pracy, aby nie zakłócić wewnętrznej równowagi gospodarczej.

Koniec z różnicami.

Obecnie podziały i zróżnicowania w wydawaniu pozwolen na pobyt i prace mają zostać zlikwidowane. Minister do spraw integracji Birthe Rønn Hornbech popierana przez szeroką większość w Folketingu (duńskim parlamencie) cieszy się z nadchodzących zmian, jak i zachęca do tego duńskich pracodawców. Zmiany dotyczą też Rumunii i Bułgarii, krajów ktore wstąpiły do Unii Europejskiej w 2007r.

Pomimo zmian nadal będzie sprawowana kontrola, czy pracownicy są objęci duńskimi warunkami pracy i płacy.

Jedyną partią która jest przeciwko usunięciu ograniczeń dla pracowników z Europy Wschodniej jest Dansk Folkeparti. Partia ta juz w latach 2004 i 2007 ostrzegała przed możliwością zalania duńskiego rynku pracy. Martin Henriksen uważa, że poczyniona zmiana może być groźbą dla stopy zatrudnienia w Danii. – Kiedy sytuacja ekonomiczna jest taka słaba, powinniśmy sterować/ wybierać jakich pracowników nam potrzeba, jacy przybywają do Danii.